Logo Neurobit Systems

English-United Kingdom: Neurobit Systems: Neurofeedback & Biofeedback equipment Deutsch-Deutschland: Neurobit Systems: Geräte zum Neurofeedback und Biofeedback français-France: Neurobit Systems: Appareils pour le neurofeedback et le biofeedback Italiano-Italia: Neurobit Systems: Impianti per neurofeedback e biofeedback  
English-United States: Neurobit Systems: Neurofeedback & Biofeedback equipment Deutsch-Österreich: Neurobit Systems: Geräte zum Neurofeedback und Biofeedback Español-España: Neurobit Systems: Equipos para el neurofeedback y biofeedback Português-Portugal: Neurobit Systems: O Equipamento Neurofeedback e Biofeedback  
English-Canada: Neurobit Systems: Biofeedback & Neurofeedback equipment Deutsch-Schweiz: Neurobit Systems: Geräte zum Biofeedback und Neurofeedback Español-México: Neurobit Systems: Equipos para el neurofeedback y biofeedback polski-Polska: Neurobit Systems: Sprzęt do neurofeedbacku i biofeedbacku  

Działać sprawniej, osiągać więcej, żyć pełniej
Kluczem jest sprzężenie zwrotne

Nasze produkty

Neurobit Optima jest rodziną zintegrowanych, wielomodalnych, przenośnych urządzeń do pomiaru sygnałów fizjologicznych na potrzeby

  • treningu psychologicznego metodami neurofeedbacku i biofeedbacku,
  • badań naukowych,
  • edukacji itp.

Nasze urządzenia posiadają 2-4 uniwersalne, dokładne, niskoszumne kanały pomiarowe z indywidualnie konfigurowanymi funkcjami, częstotliwościami próbkowania, charakterystykami częstotliwościowymi i innymi parametrami.

Wysokie częstotliwości próbkowania - do 2000 sps (z 4-krotnie szybszym nadpróbkowaniem) - pozwalają rejestrować także szerokopasmowe sygnały fizjologiczne.

Urządzenia są dostępne w wersji bezprzewodowej, zasilanej z baterii, umożliwiającej noszenie na ciele, oraz w wersji zasilanej przez port USB, z medycznej klasy izolacją galwaniczną od komputera, dla zapewnienia bezpieczeństwa i redukcji zakłóceń.

Modele Neurobit Optima+ posiadają port rozszerzający dla dodatkowych modalności: BVP, nIR HEG i pIR HEG. Umożliwia on również dodawanie nowych czujników cyfrowych w przyszłości.

Modele Neurobit Optima+ 4 są ponadto wyposażone w interfejs czepka EEG, z konfigurowalnymi połączeniami kanałów pomiarowych z elektrodami czepka w systemie 10-20. Ułatwia to szybkie oszacowania QEEG i treningi EEG z wykorzystaniem wielu lokalizacji.

Wszystkie urządzenia Neurobit Optima mają wbudowany tester impedancji elektrody-skóra i ciągłości obwodu.

Wszystkie kanały pomiarowe mają indywidualne wejścia referencyjne, z połączeniami do elektrod(y) odniesienia konfigurowanymi w programie.

Wysokie parametry wzmacniaczy i konfigurowalne filtry zakłóceń sieciowych (50 Hz | 60 Hz | wyłączony) zwiększają odporność na zakłócenia zewnętrzne.

Sprzęt współpracuje z wieloma programami (także nieodpłatnymi) do elastycznego przetwarzania i wizualizacji sygnałów w czasie rzeczywistym oraz ich zapisu. Interfejs programistyczny (Neurobit API) umożliwia integrację nowego oprogramowania z dowolnym urządzeniem marki Neurobit.

Nasze produkty są wytwarzane w Unii Europejskiej.

UWAGA: urządzenia Neurobit Optima(+) nie są produktami medycznymi.

Porównanie produktów

  model NO-2 BLE NO-2 USB NO+2 BLE NO+2 USB NO+4 BLE NO+4 USB
kod produktu 101015 101012 101016 101014 101025 101022
łącze danych Bluetooth LE izolowany
USB
Bluetooth LE izolowany
USB
Bluetooth LE izolowany
USB
zasilanie baterie baterie baterie
uniwersalne kanały 2 2 2 2 4 4
wbudowane testy impedancji
programowa konfiguracja odniesienia
wybierane charakterystyki częstotliwościowe
wybierane stałe czasowe, w tym DC1
konfigurowalny filtr zakłóceń od sieci
opcja aktywnego ekranu
g
ł
ó
w
n
e

w
s
p
i
e
r
a
n
e

m
o
d
a
l
n
o
ś
c
i
EEG
sEMG
EKG
EOG
GSR
HRV
SCP
RESP2
przepływ oddechowy
temperatura skóry
nIR HEG3    
pIR HEG3    
BVP (PPG)3    
  port rozszerzenia    
dodatkowy kanał do czujników cyfrowych4    
interfejs czepka EEG5        
klips do paska      
wskaźniki zasilania, łącza i sygnałów
współpraca z wieloma programami6
zdalna aktualizacja firmware
interfejs programistyczny
znak CE

Uwagi:
1 sprzężenie DC dostępne dla najwyższych zakresów napięciowych
2 pomiar napięcia oddechowego za pomocą opaski
3 w kanale A, poprzez port EXT
4 3. lub 5. kanał; aktualnie pozwala on oznaczać zdarzenia za pomocą przycisku
5 z programową konfiguracją połączeń między 4 kanałami i elektrodami czepka
6 BioExplorer, BioEra, BrainAssistant, BrainBay, BT2, BT4BE, EEGer, Mind-Body Training Tools, Neurobit Recorder i in.

 

Neurobit Optima+ 4 BLE - Przenoœny sprzęt do neurofeedbacku, biofeedbacku i pomiarów sygnałów fizjologicznych

Neurobit Optima+ 2 BLE - Przenośny sprzęt do neurofeedbacku, biofeedbacku i pomiarów sygnałów fizjologicznych

Neurobit Optima 2 BLE - Przenośny sprzęt do neurofeedbacku, biofeedbacku i pomiarów sygnałów fizjologicznych

Znak zgodności CE Made in European Union

KontaktFormularz kontaktowy   PoprzedniaPoprzednia strona   StartStrona startowa   GóraDo góry strony   NextSprzęt do neurofeedbacku i biofeedbacku Neurobit Optima+