Logo Neurobit Systems

English-United Kingdom: Neurobit Systems: Neurofeedback & Biofeedback equipment Deutsch-Deutschland: Neurobit Systems: Geräte zum Neurofeedback und Biofeedback français-France: Neurobit Systems: Appareils pour le neurofeedback et le biofeedback Italiano-Italia: Neurobit Systems: Impianti per neurofeedback e biofeedback  
English-United States: Neurobit Systems: Neurofeedback & Biofeedback equipment Deutsch-Österreich: Neurobit Systems: Geräte zum Neurofeedback und Biofeedback Español-España: Neurobit Systems: Equipos para el neurofeedback y biofeedback Português-Portugal: Neurobit Systems: O Equipamento Neurofeedback e Biofeedback  
English-Canada: Neurobit Systems: Biofeedback & Neurofeedback equipment Deutsch-Schweiz: Neurobit Systems: Geräte zum Biofeedback und Neurofeedback Español-México: Neurobit Systems: Equipos para el neurofeedback y biofeedback polski-Polska: Neurobit Systems: Sprzęt do neurofeedbacku i biofeedbacku  

Działać sprawniej, osiągać więcej, żyć pełniej
Kluczem jest sprzężenie zwrotne

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe, jakie Państwo podają kontaktując się z nami, traktujemy jako poufne i chronimy je, kierując się przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Administratorem Państwa danych jest firma NEUROBIT SYSTEMS Marcin Kocikowski.

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego?

Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktu, pozyskujemy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres email,
 • numer telefonu.

Gdy zamawiają Państwo nasze produkty, pozyskujemy dodatkowo:

 • adres rozliczeniowy,
 • adres dostawy,
 • NIP (tylko w wypadku osób dokonujących zakupu w ramach działalności gospodarczej),
 • numer konta bankowego (w wypadku płatności przelewem bankowym).

Podanie tych informacji nie jest obowiązkowe, jednak ich brak może uniemożliwić skorzystanie z naszej oferty.

Powyższe dane są nam niezbędne do:

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu:
  • odpowiedzi na zapytania dotyczące naszej oferty,
  • dostarczania zamówionych produktów,
  • realizacji gwarancji;
 • realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO), np. w celu:
  • wystawiania i przechowywania faktur,
  • rozpatrywania reklamacji;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 f RODO), np. w celu:
  • odpowiedzi na Państwa pytania i uwagi,
  • świadczenia wsparcia technicznego,
  • analizy ruchu na naszej witrynie internetowej.

Dane te przetwarzamy do 10 lat od Państwa ostatniego kontaktu z nami, o ile przepisy nie nakazują ich wcześniejszego usunięcia.

Uwaga: Nie przetwarzamy tzw. danych wrażliwych (np. o stanie zdrowia, czy poglądach politycznych). Zastrzegamy, że skierowane do nas wiadomości zawierające takie dane będą niezwłocznie usuwane.

Komu przekażemy Państwa dane?

W razie prawnego uzasadnienia przekażemy je następującym stronom trzecim:

 • organom państwowym (np. Krajowej Administracji Skarbowej, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, policji),
 • usługodawcom działającym na nasze zlecenie (kurierowi, poczcie, firmie hostingowej, firmie autoryzującej płatności online).

Nie przekazujemy Państwa danych do celów marketingowych.

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • Prawo do sprostowania danych - gdy są one błędne, uległy zmianie lub są nieaktualne.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych - gdy przetwarzanie nie jest wymagane przez przepisy prawa.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania.
 • Prawo dostępu do danych - tj. uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionych prawnie interesów administratora danych.

Swoje prawa mogą Państwo realizować składając wniosek:

 • poprzez stronę kontaktu,
 • pocztą elektroniczną na adres Office,
 • listem na adres korespondencyjny firmy.

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KontaktFormularz kontaktowy   StartStrona startowa   GóraDo góry strony